arpa boyu yol

...bir de dönüp baktım ki bir arpa boyu yol gitmişim.

Month

Ekim 2011

Seyyahlık

Gezmek, görmek, dönmek; yani aleme ait olmak… Devr-i alemden dönen Seyyah’ın getirdikleri Çin’den, Taşkent’ten, Semerkant’tan; nereden olursa olsun, bu alemin eşyası. “Alemden her parça, sahibini alemin parçası kılar” buyuruyor Seyyah.  Göçenler nereden göçtü, konanlar nereye konduysa, özlerini de oradakine karar,… Continue Reading →

İtalya tarihi

İtalya coğrafi olarak bir bütünlük sergilese de tarihi itilaflar ve bölünmelerle doludur. 19. yüzyıldan önce bir bütün olduğu tek dönem MÖ. 2. yüzyılda güçlü Roma hükümdarlığı zamanıdır.  Hristiyanlık ve Katolik Kilisesi olarak Papanın kazandığı konum Roma İmparatorluğu’nun en önemli mirasıdır…. Continue Reading →

İtalyan sanat tarihi

Resim – Heykel Klasik dönemden beri ilk kez erken dönemde (13. yüzyıl – 15. yüzyıl sonu) ressamlar ve heykeltıraşlar, figürlerin “bir zemine yapışık olmadan” canlandırıldığı, inandırıcı bir ortam yaratırlar. Sanatçını  gördüğü dünyayı yansıtması önem kazanır. Bu devrim ile birlikte, sanatçının… Continue Reading →

© 2017 arpa boyu yol — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑