Geze geze yorulduk ve bu akşam Fatima’da konaklayacağız. Otelden aldığım broşüre göre, sekiz bin nüfuslu bu küçük kasabanın otel kapasitesi çok daha fazla, on bin yataklı!

Tüm gece aralıksız yağan yağmur sabah da devam ediyor. Otelden bir elimizde şemsiye bir elimizde kameralarımız Kilise’ye kadar yürüyoruz. Meydana vardığımızda görüyoruz ki, zaman sağanağa dönen yağmura aldırmayan Hristiyanlar kilise avlusunda dizlerinin üzerinde sürünüyor ve açıkta kalan şapel bölümündeki mum havuzunda kol, bacaktan, bebek, iç organ biçimlerine kadar şekil şekil adak mumlarını dualar eşliğinde yakıyorlar. Duaları kabul olan, dilekleri gerçekleşen dindarlar teşekkür amacı ile buraya tekrar gelirmiş.

Kasaba 1917 yılında köyde üç küçük çocuğun, çobanlık yaparken önüne geldikleri bir mağaradan çıkan parlak bir ışığı ve Hz Meryem’i gördüğünü söylemesi üzerine Hristiyan âleminde nam salmış. Aradan geçen yaklaşık bir asır içinde, mucizenin ellinci yılında dönemin Papa’sının Fatima’yı ziyaret edenleri kutsaması ve ayini şahsen yönetmesi üzerine, Fatima da kutsal haç merkezlerinden birisi olarak ekonomisi din turizmine dayalı bir kente dönüşüvermiş.

Fatima, Kilise ve meydanı

Fatima, Kilise ve meydanı

Hikâyeye göre, Meryem Ana küçüklere bir kaç ay boyunca, takip eden ayların 13. gününde görünür ve geleceğe dair üç sır bahşeder. Ufaklıklardan iki kardeş Meryem Ana’dan da duydukları kehanet üzere bir yıl sonra ölürler; kalan üçüncü çocuk Lucia ise sessizliğini korur ve bir manastıra kapanarak rahibe olur.

Gel zaman git zaman sonra, Lucia, küçük bir çocukken Meryem Ana’nın kendilerine verdiğini söylediği sırları kaleme alır ve dönemin Papa’sına gönderir. Bu sırların ilki İkinci Dünya Savaşı, ikincisi ise komünizmin (veya Rusya’nın veya Katolik Vatikan’ı tanımayan Ortodoks dünyasının) çöküşü olarak yorumlanır. Üçüncü sır ise açıklanmaz, gizemli bir şekilde bir Papa’dan bir sonrakinin eline geçer ve milenyumda açıklanması beklenen, dünyanın gidişatına yön verecek sır esrarını korumaya devam eder. Son sır ile ilgili tahminler ve yorumlar halen zaman zaman gündemde yer bulabilmekte ve meraklıları için kısa bir internet araştırması ile alternatif blog yazılarına ve gazete manşetlerine ulaşmak mümkün.

Internette araştırırken tüm bu hikâyeleri, güneş tutulmasına veya UFO’ların dünyamızı ziyaretine bağlayan gruplara da rastladım. Enterasan işler bunlar!

Bu “mübarek” şehrin de yağmurlarında ıslandıktan sonra direksiyonu Portekiz tarihinde yer edinmiş başka bir gotik Katedrale çeviriyoruz. Batalha’ya gidiyoruz!

tarihi Fatima Kilisesi ve koridorları

tarihi Fatima Kilisesi ve koridorları

Mayıs.2014